Over Eindhoven

Kerngegevens

Aantal inwoners: 221.402
Oppervlak: 89
Website: www.eindhoven.nl

Algemeen

De gemeente Eindhoven houdt zich bezig met verschillende (nieuwbouw)projecten.
Hieronder worden de grootste genoemd:

--------------------------------------------------------------------------------

Krachtwijken

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft veertig Krachtwijken geselecteerd, waarin de komende jaren extra geld en tijd wordt geïnvesteerd om deze wijken te versterken en te verbeteren. Minister Vogelaar spreekt van Krachtwijken omdat zij de krachten van de bewoners in deze wijken wil aanspreken.

In Eindhoven zijn wij nu aan zet om ons sterk te maken voor juist deze wijken: de Bennekel, Doornakkers en Woensel-West.

--------------------------------------------------------------------------------

Strijp S

Schrijf u in op deze site voor Strijp S!

Het Philips-complex Strijp S wordt over een aantal jaren ontwikkeld tot een compleet nieuw woon- en werkgebied. Park Strijp wordt een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Het grootste deel van de bebouwde oppervlakte is gereserveerd voor woningen: ruim 300.000 m2. Uitgangspunt is 1.600 woningen waarvan ongeveer 25% huur- en 75% koopwoningen komen, in alle prijscategorieën. Voor werken is ruim 100.000 m2 vrijgemaakt. Het gaat met name om kantoorruimte in het Klokgebouw, in de bebouwing aan het spoor, bij het Veemgebouw en - kleinschalig - tegen de Kastanjelaan aan. Een kleine 29.000 m2 is toebedeeld aan commerciële ruimten met een hoogwaardige uitstraling. Die zullen hoofdzakelijk een plaats krijgen in de Hoge Rug.

Behoud van monumenten
Veel gebouwen in Strijp S hebben een belangrijke industrieel-architectonische waarde en een monumentaal karakter. De gebouwen zijn de dragers van het masterplan.
Er is daarom voor gekozen om 130.000 m2 van het bestaande bouwvolume van 450.000 m2 te behouden en een nieuwe bestemming te geven. Dat geldt zeker voor de Hoge Rug, die een gedeelde woon-werkbestemming krijgt.

Het Klokgebouw is zo markant voor het gebied dat het ook behouden blijft. Wel zal het binnen de gevels aangepast moeten worden om plaats te kunnen bieden aan woningen. Het Veemgebouw blijft behouden als parkeergarage. Er wordt aan gedacht om op de bovenste verdieping en de benedenverdieping. Het laatste gebouw dat behouden blijft, is het Ceramisch Lab. Gedacht wordt aan een bestemming als horecagelegenheid of toegang tot een ondergrondse supermarkt.

Drie Nieuwbouwzones
Het nieuw te bouwen gedeelte van het plangebbied van Park Strijp in te delen in drie zones.

De spoorstrook
Dit gebied loopt langs het spoor, van de Glaslaan tot aan het Klokgebouw. Het is van de andere zones gescheiden door de Hoge Rug en het Veemgebouw. In de spoorstrook komen drie bouwvelden, met elk plaats voor wonen, werken en parkeren (ondergronds). Elk bouwveld wordt gemarkeerd door een woontoren van 26 verdiepingen. Tussen en ook binnenin de bouwvelden komen groene terrassen en perken.

Het Kastanjeveld
Dit gebied is gepositioneerd tussen de Kastanjelaan en de Hoge Rug. Ook hier zijn drie bouwvelden gedacht, van elkaar afgescheiden door straten. De bebouwing varieert hier van 3 tot maximaal 6 lagen. Parkeren vindt hoofdzakelijk ondergronds plaats.

Hoeken Kastanjeveld
De hoeken Kastanjelaan - Schootsestraat en Kastanjelaan - Glaslaan krijgen een aparte invulling, die toch duidelijk verband houdt met het Kastanjeveld. In de driehoek aan de Schootsestraat wordt het huidige groen zo veel mogelijk gespaard. Het gebied aan de Glaslaan kan wellicht plaats bieden aan educatieve functies en qua bouwhoogte een brug slaan naar het bestaande ROC-gebouw.

Groene aanwinst
Het huidige Strijp is karig bedeeld als het om groen gaat. De ontwikkeling van Park Strijp is dan ook een uitgelezen kans om meer groen in dit stadsdeel te brengen. Het masterplan voorziet in een groot groengebied aan de noordzijde van het plan. Hier komt het Strijpse Park, met ruimte voor rust en ontspanning voor de hele wijk en omwonenden. Tussen de gebouwen aan het spoor worden groenterrassen aangelegd. Van de zijde van de Kastanjelaan krijgt Park Strijp een groen aangezicht door de aanwezigheid van een fors aantal plantsoenen.

HOV-lijn
De Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) die nu nog over de Kastanjelaan loopt, zal geïntegreerd worden in Park Strijp. Voorgesteld wordt een traject aan de spoorzijde van de Hoge Rug, met een doorsteek door de Hoge Rug naar de Cederlaan. Dit traject biedt de mogelijkheid om aan de andere kant van de Hoge Rug een veilige Allee voor langzaam verkeer te creëren. Tegelijkertijd worden zo de beide 'helften' van Park Strijp meer met elkaar verbonden en neemt de transparantie toe.

--------------------------------------------------------------------------------

Meerhoven

Veel ontwikkeling vindt momenteel plaats in de wijk Meerhoven.
De wijk is verdeeld in verschillende deelgebieden:

Bosrijk
Een heel bijzonder woongebied volgens een heel bijzonder concept. Dat is Bosrijk in een paar woorden. In 2006 is gestart met de bouw van dit, voor Meerhoven, unieke woongebied. De conceptgedachte achter Bosrijk is: ‘door zo min mogelijk van de natuur te nemen, is diezelfde natuur in staat het maximale te geven aan haar toekomstige bewoners’. Daardoor ontstaat er iets heel uitzonderlijks. Want een groot gedeelte van Bosrijk blijft (semi-) openbaar gebied. Het bos/park loopt daarbij door tot aan het woongedeelte van de woningen. Zo krijgt elke bewoner een ‘tuin zonder einde’. De karakteristieke boom- en laanstructuur, de bosgebieden en de open velden zorgen voor een unieke extra buitenruimte. Natuurlijk is daarbij ook gedacht aan de privacy van de bewoners. Groenplaats Bosrijk kent een gevarieerde architectuur, van romantisch tot modern, met een duidelijke samenhang.

Het wordt een uitdagende woonlocatie, uniek van karakter, bedoeld voor mensen die ruimtelijke beleving, vrijheid en privacy op prijs stellen.

Grasrijk
In dit woongebied is er veel aandacht voor groen, open ruimten en kleurgebruik. Kenmerkend aan Grasrijk is dat de appartementen en woningen zeer kleurrijk zijn. Elke straat heeft een eigen steenkleur per straatcluster waardoor een sterk herkenbaar beeld ontstaat. In de hele wijk zijn herkenbare elementen zoals het waterloopje ‘de oude Rundgraaf’ en karakteristieke bomen in het vernieuwde landschap ingepast en zijn nieuwe bomen op een natuurlijke wijze aangeplant. Een combinatie van kruiden en grassen die op een natuurlijke wijze worden onderhouden, bepalen het groenbeeld in dit gedeelte van Meerhoven.

In het deelgebied Grasrijk zijn inmiddels 1.900 woningen in verschillende bouwstijlen en prijsklassen gerealiseerd.

Landhof
In Meerhoven bouwen bewoners samen in het project Landhof. Zij verwerven zelf de grond en bepalen in groepen met welke partijen (architect, begeleider, aannemer) zij de woning en woonomgeving ontwikkelen.

Meerland
Grenzend aan het centrum Meerrijk, in het hart van Meerhoven, verrijst een prachtig landschapspark. Maar liefst 60 ha. water en groen wordt hier omgetoverd tot een geweldige openbare ruimte waarvan iedereen naar hartelust kan genieten. In het park wisselen open en dichtbegroeide plekken elkaar af. Net als de stille en drukke delen, puur natuur en recreatie. En natuurlijk speelt ook water in dit park een hele grote rol. Er komen twee grote vijvers met kronkelige oevers. Vanaf een van de uitzichtheuvels kunt u de beek zien stromen; helemaal van Zandrijk naar de centrumvijver. Ook voor ‘kunst’ is een plaats ingeruimd in het ontwerp van dit park. Zo zullen er verspreid over het park kunstobjecten worden geplaatst waardoor er een soort van buitenexpositie ontstaat. Een wandeling door Meerland is straks een ware ontdekkingstocht!

‘Zacht glooiend, verrassend, geheimzinnig, weids’. Zo kan Meerland het best worden omschreven. De grote open ruimten bieden vele mogelijkheden, want ook voor recreatie is een hoofdrol weggelegd in park Meerland. Natuurlijk is het in eerste instantie ideaal voor het wandelen met de kinderen en/of hond en diverse fietstochten. Maar ook op het gebied van sport en spel biedt Meerland legio mogelijkheden. Zo komen er diverse speelweides, skate- en hardlooproutes, trapveldjes, spelbastions, een beachvolleybalveld en een avontuurlijke speelplek voor wat oudere kinderen. In het zuidelijk deel van het park bevinden zich de tennisbanen van TV Meerhoven en de velden van voetbalvereniging DBS met de bijbehorende voorzieningen. Kortom: Meerland wordt de parel van Meerhoven!

Meerrijk
Het kloppend hart van Meerhoven. Zo kan het toekomstig centrum van Meerhoven het best betiteld worden. In dit centrum komen winkels, scholen, een gezondheidscentrum, horeca en sport- en vrijetijdsaccommodaties. Maar ook een gezellig plein met terrasjes aan het water en uitzicht op het park en een karakteristieke wandelpromenade. Bovendien is er ruimte voor buurtactiviteiten en andere evenementen. Meerrijk wordt dé ontmoetingsplaats van Meerhoven. Zowel overdag als ’s avonds. Wonen in het kloppend hart van Meerhoven? Ook dat kan! Er worden maar liefst 700 woningen gerealiseerd, voor het merendeel appartementen. Het worden speciale woningen die aangepast zijn aan de levensloop van de bewoners. In dat kader biedt het gezondheidscentrum dan ook extra faciliteiten zoals ‘zorg op maat’. Dat stelt ouderen, zieken, en gehandicapten in staat langer thuis te blijven wonen. Ook dat maakt wonen in Meerhoven heel bijzonder!

Waterrijk
Het vierde woongebied van Meerhoven wordt er een met allure. Een gebied dat nét even anders is dan de andere gebieden. Waterrijk wordt gekenmerkt door contrasten: aan de ene kant een groen karakter, aan de ander kant juist een heel stedelijk karakter.

De zogenaamde ‘groene kamers’ worden gevormd door met bomen omgeven deelgebiedjes waarin woningen dusdanig gesitueerd zijn dat er optimaal geprofiteerd wordt van bestaand en nieuw aan te leggen groen. Centraal in deze ‘kamers’ komt een parkachtige groenvoorziening waar kinderen veilig kunnen spelen.

Het stedelijke karakter wordt gevormd door de ‘ stedelijke kamers’ die gekenmerkt worden door een verrassende architectuur en een hoge graad van verharding. Door de tuinzijde aan de buitenkant van de woningen (3 tot 5 lagen) te plaatsen, kan er optimaal genoten worden van de natuurlijke elementen in de omgeving.

Zandrijk
Zandrijk is het woongebied van Meerhoven dat als eerste gerealiseerd is.

Hier staan inmiddels ruim 1.100 woningen waar sinds enkele jaren de zogenaamde ‘pioniers’ van Meerhoven wonen. Zandrijk is een woongebied dat door de heldere, moderne opzet, haar lange straten en overzichtelijke structuur een bepaalde rust uitstraalt. Achter de strakke voorgevels gaan ruime, lichte woningen met grote glaspartijen schuil. Er is veel aandacht besteed aan groenvoorziening en de aanplant van bomen en struiken. Daarmee is direct al een fijne woon- en leefomgeving gecreëerd.

Cultuur

Van lampje tot lichtstad

Als je nu in Eindhoven rondloopt zie je een jonge, moderne stad. Maar schijn bedriegt, Eindhoven is één van de oudste steden van Nederland en heeft een interessante geschiedenis!

Al in 1232 kreeg Eindhoven stadsrechten. Langs de rivier de Dommel ontwikkelde zich een levendige sigaren- en textielindustrie. In het Villapark (centrum) zijn de imposante villa's en herenhuizen nog steeds te zien die de latere industriëlen lieten bouwen.

En toen was er de gloeilamp…
De ontwikkeling van de gloeilamp in 1891 en de eerste DAF truck iets later waren dé aanzet tot de enorme bloei en ontwikkeling van de stad. Eindhoven heeft zich vervolgens ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende steden in Europa op het gebied van high tech, kennis en design.

Vele internationale high tech bedrijven van topniveau hebben zich in Eindhoven gevestigd. Maar ook de Technische Universiteit, Fontys Hogescholen en de Design Academy hebben aantrekkingskracht op studenten uit de hele wereld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het oude centrum van Eindhoven door bombardementen bijna volledig verloren gegaan. Nieuwbouw kwam ervoor in de plaats. Gelukkig is veel industrieel erfgoed wel bewaard gebleven en staan deze oude gebouwen in mooi contrast met de moderne architectuur van het Eindhoven van vandaag.

Musea

Eindhoven is meerdere musea rijk. Hieronder vindt u enkele bekende namen:

Van Abbemuseum
Museum Kempenland
Centrum Kunstlicht in de Kunst
DAF Museum
Philips Gloeilampenfabriekje
Historisch Openlucht Museum Eindhoven
Milieu Educatie Centrum
Philips Museum
Ton Smits Huis

Evenementen

Eindhoven is onmiskenbaar de meest uitdagende stad in het Zuiden van ons land. Deze vijfde stad van Nederland heeft alles te bieden wat het leven aangenaam maakt! Een bruisend centrum met een enorm winkelaanbod, ontelbare kroegen en restaurantjes, gezellige terrassen, een levendig uitgaansleven, een volle evenementenkalender en kunst en cultuur op hoog niveau! Maar Eindhoven kent ook een rijke historie; deze op het oog jonge en moderne stad is een van de oudste steden van Nederland!

Laat je door Eindhoven verrassen...

http://www.uitineindhoven.nl/

http://www.vvveindhoven.nl/ telefoon: 0900-112 23 63 (50 ct per minuut)

http://www.beursgebouw.nl/

Sport

Eindhoven zet in 2008 sport op de hoogste trede van het erepodium.
Dit jaar staat de stad Eindhoven in het teken van sport. Met als titel ‘Eindhoven Sports 2008’ zal Eindhoven fungeren als dé sportstad van 2008. Het gehele jaar staan sportevenementen, sportlocaties en sporters centraal.


De gemeente Eindhoven biedt veel sportieve en recreatieve mogelijkheden.

Op een bevolking van meer dan 200.000 inwoners telt Eindhoven bijna 100.000 actieve sportbeoefenaren, die minimaal één keer per week sporten. Daarnaast zijn er vele mensen op één of andere manier betrokken bij de sport. Meer dan 70 verschillende sporten kunnen beoefend worden op een actieve of recreatieve manier, in clubverband of individueel.

Eindhoven beschikt over vele sportaccommodaties, zoals: 2 combi-zwembaden, 1 indoor IJssportcentrum, 1 indoor Sportcentrum, 1 indoor tennishal, 20 (wijk)sporthallen en 12 sportparken (165-hectare).

De sportfaciliteiten in Eindhoven zijn van topniveau. Zo is Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep de thuisbasis voor topzwemmer Pieter van de Hoogenband, heeft de voetbalclub PSV zijn thuisbasis in het Philips Stadion en kunt u op het Sportcomplex Eindhoven Noord terecht voor recreatief zwemmen en voor vele andere sporten.